ห้องพักแบบ 2 เตียง (ไม่เกิน 2 ท่าน)  ราคา 500-600 บาท      ห้องนอนรวมคนละ 100 จำนวน 30 คนขึ้นไป    
บ้าน 1 หลัง (ไม่เกิน 4 ท่าน)   ราคา 1,200 บาท ห้องประชุม / ห้องจัดเลี้ยง 
สระว่ายน้ำ ท่านละ 50 บาท