รับสมัครแม่ครัว 1 ตำแหน่ง

สามารถพักที่ทำงานได้

ไม่มีภาระ มีความรับผิดชอบในงาน

อัธยาศัยดี มีน้ำใจ อายุระหว่าง 20-40 ปี

มีใจรักในการทำอาหาร รักสะอาด